Na tradycyjny system monitoringu składa się wiele elementów. Są to zarówno składniki architektury technicznej, takie jak kamery, rejestratory wideo czy urządzenia wyświetlające obraz, jak również czynnik ludzki - najczęściej wykwalifikowany operator monitoringu, który odpowiedzialny jest za obserwowanie wielu monitorów oraz zgłaszanie sytuacji zagrożenia. W nowoczesnych i inteligentnych systemach monitoringu udział człowieka w dużej części zastępowany jest przez odpowiednie oprogramowanie. Wówczas, tak jak i człowiek pełnił różne funkcje, tak i system ma do zrealizowania określone zadania połączone w moduły.

Uproszczony schemat projektowanego systemu SmartMonitor przewiduje sześć podstawowych modułów. Każdy z nich realizuje inne zadania, do których wykonania wykorzystywane są różnorodne metody i algorytmy. Należy podkreślić, iż moduły aktywowane są szeregowo oraz, że każda reguła bezpieczeństwa i każdy tryb działania systemu używa innego zestawu funkcji. Poniższy rysunek zawiera uproszczony schemat podstawowych modułów systemu SmartMonitor.

Rys. 1. Uproszczony schemat podstawowych modułów systemu SmartMonitor

Rys. 1. Uproszczony schemat podstawowych modułów systemu SmartMonitor.

 

W module modelowania tła realizowane są zadania wykrywania ruchu przy wykorzystaniu metod odejmowania tła. Dzięki nim możliwa jest ekstrakcja obiektów pierwszoplanowych, spośród których te o wystarczająco dużym rozmiarze traktowane są jako obiekty zainteresowania.

Wyekstrahowane obiekty zainteresowania są następnie śledzone w ramach modułu śledzenia obiektów. Śledzenie polega na szacowaniu pozycji obiektów w kolejnych klakach sekwencji wideo. Są one pomocne przy budowaniu ścieżki ruchu obiektu, czyli trajektorii. W przypadku występowania na scenie większej ilości postaci ruchomych możliwe jest przeprowadzenie procesu etykietowania. Istnieje także możliwość porównywania trajektorii celem wskazania zachowań potencjalnie niebezpiecznych.

Różnego rodzaju artefakty, takie jak cienie, odbicia czy inne fałszywe detekcje, wynikające m.in. z ruchów tła, nadmiernie powiększają obszar wydzielonego obiektu pierwszoplanowego. Stanowią przez to spore utrudnienie dla systemu, stąd też moduł usuwania artefaktów, przy wykorzystaniu zestawu algorytmów przetwarzania obrazu, ma za zadanie usunięcie nadmiarowych obszarów.

Moduł klasyfikacji obiektów pozwala na proste klasyfikowanie obiektów zainteresowania na podstawie ich parametrów lub na podstawie porównywania ich z predefiniowanymi wzorcami.

W module detekcji zdarzeń najważniejszym z zadań jest wykrywanie zmian cech obiektów, przede wszystkim kształtu. W zależności od ustanowionych reguł bezpieczeństwa czy wybranego trybu działania, system będzie reagował m.in. na nagły ruch, zmianę orientacji czy zbyt długi bezruch.

Ostatni z modułów - moduł odpowiedzi systemu - determinuje sposób reakcji systemu na wykryte zdarzenie. Reakcja ta może mieć różnorodną postać, np. włączenia syreny alarmowej czy też wysłania wiadomości do odpowiednich służb.

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083