Do najważniejszych elementów inteligentnego monitoringu wizyjnego należą moduły odpowiedzialne za modelowanie tła, śledzenie obiektów i ich klasyfikację. Po wyznaczeniu obszarów pierwszego planu, co wyjaśniono w opisie pierwszej części badań, następuje etap śledzenia.

Śledzenie definiowane jest jako proces ustalania położenia obiektów na kolejnych klatkach pozyskanych ze strumienia wideo. Każdy obiekt porusza się po określonej ścieżce zwanej trajektorią ruchu. Informacje na temat ścieżek i sposobu poruszania się mogą stanowić istotne dane dla systemu, służące do analizy zachowań. W przypadku wielu obiektów poruszających się w scenie pomocne jest ich etykietowanie.

Istnieje wiele algorytmów śledzenia, które zakładają płynny sposób poruszania się obiektów oraz brak nagłych zmian prędkości i trajektorii. Takie uproszczenie nie jest do końca poprawne, szczególnie w przypadkach, gdy obiekt porusza się w sposób nieprzewidywalny - niespodziewanie zmienia kierunek ruchu lub zatrzymuje się na dłuższy czas. Na potrzeby projektu systemu SmartMonitor eksperymentalnie sprawdzono różne algorytmy śledzenia, do których należą zarówno te oparte na cechach obrazu (np. Mean-Shift), jak i na modelach matematycznych (filtr Kalmana).

W przypadku algorytmów z rodziny Mean-shift na początku procesu śledzenia wyznaczany jest fragment obiektu (wzorzec), z którego wydzielane są cechy. Na rys. 1 przedstawiono: klatkę z wybranym wzorcem oraz dwie klatki z wynikami śledzenia. W omawianym przypadku za cechę obrano średnią wartość składowej barwnej (H) z modelu HSV. Główną zaletą algorytmu Mean-shift jest jego prostota. Do wad zaliczyć należy bazowanie na wyglądzie, powodujące szereg komplikacji związanych m.in. z lokalizowaniem obiektów o kolorystyce zbliżonej do tła, częściowo zasłoniętych lub zmieniających wygląd.

 
Rys. 1. Przykładowe rezultaty śledzenia obiektu przy pomocy algorytmu z rodziny Mean-shift.

 

Wiele z powyższych problemów może zostać rozwiązanych przez zastosowanie filtra Kalmana. Określany jest on przy pomocy modelu matematycznego, a głównym jego zadaniem jest szacowanie przyszłych położeń obiektu na podstawie posiadanych danych. Do poprawnego wykorzystania tego podejścia konieczne jest nałożenie pewnych ograniczeń, m.in. obiekty nie mogą gwałtownie zmieniać kierunku poruszania się. Mimo to proponowane rozwiązanie ma wiele zalet - jest wydajne i proste, a śledzenie opiera się na wyznaczonej pozycji obiektu, a nie jego wyglądzie. Ponadto informacja o przyszłym położeniu obiektu ułatwia jego identyfikowanie i etykietowanie. Rys. 2 przedstawia przykładowy wynik działania filtra Kalmana.


Rys. 2. Przykładowy rezultat działania filtracji Kalmana - czerwone "*" oznaczają pozycje obiektu uzyskane w procesie jego detekcji, zaś zielone "o" to pozycje skorygowane za pomocą filtracji Kalmana.

 

 

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083