Ten artykuł jest pierwszą publikacją będącą pochodną prac w projekcie Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu - "SmartMonitor" (Projekt: UDA-POIG.01.04.00-32-008/10-00, Wartość projektu: 9.996.904 zł, Udział Unii Europejskiej: 5.848.800 zł, Okres realizacji: 07.2011-01.2013).

 

Artykuł wydany w: Metody Informatyki Stosowanej, Nr 4/2011 (29), Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Komisja Informatyki, Szczecin 2011, ISSN 1898-5297.

Artykuł zawiera omówienie i krytyczną analizę algorytmów wizyjnych użytych w modułach odpowiedzialnych za rozpoznawanie obiektów, które są elementami inteligentnych systemów monitoringu. Badano state-of-art najnowocześniejszych metod mających na tyle duży potencjał aby dawać możliwość realizacji w systemie. W artykule opisano trzy główne elementy nowoczesnego systemu nadzoru, a mianowicie adaptacyjny model tła, metody wydobycia oraz śledzenia obiektu. Wreszcie, opisano kilka testów zestawów danych, które można wykorzystać do testowania tego typu systemów.

Kopia artykułu znajduje się tutaj

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083