"SmartMonitor: An Approach to Simple, Intelligent and Affordable Visual Surveillance System" jest kolejną publikacją dotyczącą prac nad prototypem systemu SmartMonitor.

W przeciwieństwie do poprzedniej zawiera ona więcej informacji o samym systemie, sposobie jego funkcjonowania i najbardziej kluczowych cechach charakterystycznych. W artykule zawarto także krótki przegląd algorytmów i metod stosowanych w nowoczesnych systemach nadzoru wizyjnego. Nadrzędnym celem artykułu było zaprezentowanie planowanych parametrów działania systemu oraz wyjaśnienie, dlaczego podjęto się jego utworzenia.

Rozpoczynając projektowanie systemu SmartMonitor założono, że będzie on złożonym narzędziem pozwalającym na monitorowanie i kontrolę wnętrza budynku oraz jego otoczenia, lecz jednocześnie będzie narzędziem prostym w obsłudze, konfiguracji i indywidualizacji. Ma to na celu zminimalizowanie udziału człowieka w trakcie ciągłego działania systemu oraz dostosowanie jego funkcji i sposobu reakcji do specyfiki miejsca działania oraz szczególnych potrzeb użytkownika. Nie istnieje możliwość utworzenia uniwersalnego systemu inteligentnego monitoringu, stąd też konfigurowalność i możliwość ustanowienia własnych zasad bezpieczeństwa są ogromną zaletą naszego rozwiązania.

Omawiany artykuł został napisany w języku angielskim i zaprezentowany na międzynarodowej konferencji: International Conference on Computer Vision and Graphics (ICCVG), Warszawa, 24-26 września 2012 r.

Artykuł wydano w: L. Bolc et al. (Eds.): ICCVG 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7594, pp. 726-734, 2012.

W sekcji Badania zawarto i opisano w języku polskim rezultaty eksperymentów, które przedstawiono w artykule.

 

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083