W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) wciąż trwają prace nad określeniem podmiotowego i przedmiotowego zakresu ustawy regulującej monitoring wizyjny. Konsultantem przy opracowywaniu założeń do projektu ustawy została Polska Izba Systemów Alarmowych (PISA).

PISA traktuje działania prowadzone w MSW jako szansę na zaproponowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie standardów związanych z projektowaniem i instalowaniem systemów monitoringu wizyjnego, a także jako okazję do upowszechnienia dobrych praktyk w użytkowaniu instalacji systemów. Obecnie prowadzone w MSW prace mają charakter analityczny. Dotychczas zapoznano się z opiniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, a także Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.

Na chwilę obecną opracowano diagnozę obszarów, które w ramach ustawy mogłyby zostać unormowane. Dotyczą one:

 • mechanizmów rejestrowania i kontroli systemów CCTV,
 • podmiotów mogących korzystać z systemów CCTV,
 • obszarów i okoliczności wykorzystania systemów,
 • zasad dostępu osób i instytucji do zarejestrowanych materiałów,
 • procedur i terminów archiwizowania nagrań,
 • wymagań formalnych dla operatorów,
 • sposobu informowania obywateli o obszarach objętych monitoringiem i podmiotach prowadzących nadzór,
 • zasad współpracy sektora prywatnego z organami ścigania.

Jak wspominaliśmy w poprzedniej notatce o prawnych aspektach monitoringu wizyjnego, szczególną uwagę przykłada się do opracowania zasad i okoliczności stosowania monitoringu, sposobów kontroli jego legalności, a także praw i obowiązków zarówno podmiotów prowadzących monitoring, jak i praw osób, które zostały zarejestrowane w systemie.

 

 

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083