Kontynuujemy publikowanie efektów naszych prac z zakresu badań w środowisku obliczeń naukowych Matlab. Jest to już piąta publikacja związana z pracami nad prototypem systemu SmartMonitor i jednocześnie trzecia, która została zaprezentowana na międzynarodowej konferencji naukowej.

Artykuł pt. The Removal of False Detections from Foreground Regions Extracted Using Adaptive Background Modelling for a Visual Surveillance System został przedstawiony na konferencji CISIM 2013 (12th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), która odbyła się w dniach 25-27 września br. w Krakowie, oraz opublikowany w K. Saeed et al. (Eds.): CISIM 2013, LNCS 8104, pp. 241–252, 2013.

Publikacja dotyczy procesu eliminacji obiektów fałszywych znajdujących się na obszarach pierwszoplanowych wydzielonych przy pomocy metody adaptacyjnego modelowania tła na potrzeby systemu nadzoru wizyjnego. We wprowadzeniu pokrótce przedstawiono charakterystykę systemu SmartMonitor. Następnie omówiono sposób wydzielania obszarów pierwszoplanowych z obrazów oraz rodzaje fałszywych obiektów, które mogą zostać błędnie oznaczone jako pierwszy plan. W kolejnym rozdziale skupiono się na wyjaśnieniu poszczególnych etapów składających się na proces usuwania obiektów fałszywych (artefaktów). Przedstawiono również przykładowe rezultaty eksperymentów.

Zapraszamy także do sekcji Badania, gdzie można zapoznać się z polskim opisem wybranych aspektów usuwania obiektów fałszywych, które omawiano w artykule.

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083