W uzasadnieniu wyroku z 21 sierpnia 2013 r. (I OSK 1666/12) Naczelny Sąd Administracyjny zawarł jedno z pierwszych oficjalnych stanowisk wymiaru sprawiedliwości odnoszących się do kwestii ochrony prywatności w sieci.

Bystrość i inteligencja są od zawsze w cenie, jako dobro rzadkie. Do niedawna te przymioty dotyczyły ludzi, z czasem zaczęto mówić o inteligentnych rozwiązaniach, technologiach, komputerach.

Realizowany przez nas projekt otrzymał nominację do tytułu EuroSymbolu Innowacji 2013.

Kontynuujemy publikowanie efektów naszych prac z zakresu badań w środowisku obliczeń naukowych Matlab. Jest to już piąta publikacja związana z pracami nad prototypem systemu SmartMonitor i jednocześnie trzecia, która została zaprezentowana na międzynarodowej konferencji naukowej.

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji na temat systemu SmartMonitor.

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Read More ...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Read More ...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Read More ...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Read More ...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083