W miniony piątek (08.02.2013r.) mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji "Finansowanie działalności IT", zorganizowanej przez Technopark Pomerania i GOS Polska.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) wciąż trwają prace nad określeniem podmiotowego i przedmiotowego zakresu ustawy regulującej monitoring wizyjny. Konsultantem przy opracowywaniu założeń do projektu ustawy została Polska Izba Systemów Alarmowych (PISA).

"SmartMonitor: An Approach to Simple, Intelligent and Affordable Visual Surveillance System" jest kolejną publikacją dotyczącą prac nad prototypem systemu SmartMonitor.

W Polsce brakuje dokumentu, który w klarowny i spójny sposób regulowałby zasady monitorowania przestrzeni publicznej kamerami z zachowaniem ochrony danych osobowych. Czym zatem należy się kierować?

Ten artykuł jest pierwszą publikacją będącą pochodną prac w projekcie Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu - "SmartMonitor" (Projekt: UDA-POIG.01.04.00-32-008/10-00, Wartość projektu: 9.996.904 zł, Udział Unii Europejskiej: 5.848.800 zł, Okres realizacji: 07.2011-01.2013).

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083