Nowoczesne systemy monitoringu stają się coraz bardziej popularne. Głównym celem ich działania jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, a także zwiększenie bezpieczeństwa w budynkach i na monitorowanych obszarach poprzez wykrywanie sytuacji i zachowań stanowiących potencjalne zagrożenie.

Systemy stosowane w miejscach publicznych wymagają zazwyczaj nadzoru i wsparcia ze strony wyszkolonego pracownika, m.in. w celu obserwowania obrazów z wielu kamer i reagowania na zdarzenia. Tego typu systemy charakteryzują się wysoką ceną i z góry określoną specyfiką miejsca działania. Wymagają także wykorzystania wyspecjalizowanego sprzętu, co powoduje, że klient indywidualny nie ma możliwości zastosowania takiego systemu do monitorowania własnego domu i jego otoczenia. Stąd też istnieje popyt na systemy użytku prywatnego, które wymagają jedynie ogólnodostępnego sprzętu i charakteryzują się niskim odsetkiem fałszywych alarmów.

Aby zaspokoić potrzeby użytkowników indywidualnych podjęto się zbudowania systemu SmartMonitor. Projekt "Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu - SmartMonitor" zakłada utworzenie takiego systemu, który pozwoli na ochronę pomieszczeń i niewielkich terenów w sposób automatyczny. Będzie to zarazem rozwiązanie niedrogie, opierające się na istniejącej w wielu domach/firmach infrastrukturze, w której skład wchodzą komputer osobisty oraz kamera cyfrowa. Podstawa systemu tworzona jest poprzez połączenie zalet tradycyjnych systemów monitoringu (CCTV, Closed Circuit Television) oraz systemów analizujących zawartość obrazów (VCA, Video Content Analysis).

System SmartMonitor będzie działał bez nadzoru użytkownika - jedynie proces kalibracji będzie wymagał wprowadzenia określonych ustawień. Świadczy to jednak o ogromnej zalecie proponowanego rozwiązania. Możliwe będzie ustanowienie indywidualnych zasad bezpieczeństwa oraz dostosowanie funkcjonowania systemu do miejsca działania. Użytkownik będzie miał możliwość ograniczenia monitorowanego obszaru, wyboru sposobu reakcji systemu na wykryte zdarzenie czy też określenia zdarzeń lub obiektów, które mają być wykrywane i śledzone.

Najważniejsze zalety systemu SmartMonitor wynikają z faktu, że system ten będzie narzędziem inteligentnym, szeroko konfigurowalnym i bardzo elastycznym - możliwa będzie rozbudowa infrastruktury o kolejne urządzenia (m.in. kamery, czujniki, włączniki), a także zdalne sterowanie systemem (np. przez telefon komórkowy).

System SmartMonitor jest obecnie w fazie badań i rozwoju, a jego premiera nastąpi w 2013 roku. Do tego czasu w sekcji Badania prezentowane będą wybrane rezultaty kolejnych etapów badań nad utworzeniem ostatecznej wersji prototypu.

 

 

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083