W sekcji Badania prezentowane będą wybrane rezultaty eksperymentów prowadzonych na potrzeby budowy i testowania prototypu inteligentnego systemu bezpieczeństwa SmartMonitor. Zarówno rysunki, jak i opis słowny mają na celu wyjaśnienie sposobu działania systemu i umożliwienie lepszego poznania jego zalet.

System SmartMonitor będzie działał w czterech podstawowych trybach: zabezpieczenia domu/otoczenia przed niepowołanym wtargnięciem, monitorowania osoby chorej, wykrywania sytuacji niebezpiecznych oraz wykrywania dymu/ognia. Parametry każdego z tych trybów mogą być dostosowywane przez użytkownika, zaś wspólnym ich zadaniem jest analiza sekwencji wideo rejestrowanych przez kamery umieszczone w różnych lokalizacjach. Analiza ta przeprowadzana jest automatycznie przy pomocy różnorodnych metod i algorytmów (analiza treści wizyjnych - ang. Visual Content Analysis, VCA).

W początkowych badaniach poszukiwano rozwiązań, które umożliwią detekcję i lokalizację postaci ruchomych. Najbardziej obiecujące rezultaty uzyskano przy wykorzystaniu algorytmu adaptacyjnego modelowania tła opierającego się na różnych modelach barw. Model tła był wówczas uaktualniany z każdą kolejną klatką sekwencji, a wydzielenie obiektów pierwszego planu sprowadzało się do odjęcia modelu tła od klatki bieżącej. Poniższe rysunki przedstawiają przykładową klatkę wideo (rys. 1), obraz tła dla dwóch modeli barwnych (rys. 2) oraz wydzielone obszary pierwszoplanowe dla dwóch modeli barwnych (rys. 3).

Rys. 1. Przykładowa klatka z sekwencji wideo.

Rys. 2. Modele tła: (a) dla składowej jasności I z modelu YIQ
oraz (b) dla składowej barwy H z modelu HSV.

Rys. 3. Obszary pierwszoplanowe: (a) dla składowej jasności I z modelu YIQ
oraz (b) dla składowej barwy H z modelu HSV.

 

W monitorowanym obszarze, oprócz obiektów zainteresowania, takich jak ludzie, poruszają się także inne obiekty. Mowa tu o obiektach fałszywych, np. cieniach. Dlatego też kolejnym etapem analizy treści wizyjnej jest dokonanie takich przekształceń, które pozwolą na wydzielenie maski obiektu pierwszoplanowego (rys. 4).

Rys. 4. Maska obiektu pierwszoplanowego.

 

Taki obraz binarny poddawany jest następnie dalszemu przetwarzaniu, np. rozpoznawaniu kształtu czy klasyfikacji.

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083