Jak wspomniano we wprowadzeniu, projektowany system SmartMonitor będzie narzędziem inteligentnym, szeroko konfigurowalnym i wymagającym jedynie minimalnej interakcji z użytkownikiem. Cechy te wiążą się z dostarczeniem użytkownikowi wachlarza różnorodnych funkcjonalności oraz z przetwarzaniem obrazu przez wyspecjalizowane algorytmy. Przełożenie zadań analizy obrazu, wykrywania sytuacji niebezpiecznych i uruchamiania alarmu z użytkownika na oprogramowanie odróżnia tradycyjny system monitoringu od inteligentnego.

Proponowane zadania końcowego systemu SmartMonitor obejmują cztery podstawowe schematy (scenariusze) działania:

 • Scenariusz A: zabezpieczenie domu/otoczenia przed niepowołanym wtargnięciem - analiza obrazu ma na celu odróżnienie obiektów stanowiących zagrożenie (np. pojawienie się obcej osoby na terenie chronionym) od obiektów, których pojawienie się nie powinno uruchamiać alarmu (np. zwierzę poruszające się w ogródku).
 • Scenariusz B: nadzór nad osobą chorą - analiza obrazu ma na celu wykrycie nietypowego zachowania monitorowanej osoby, np. zasłabnięcia diabetyka spowodowanego zbyt niskim poziomem cukru we krwi. W takim przypadku najważniejszym zadaniem systemu jest zidentyfikowanie zdarzenia upadku lub zbyt długiego pozostawania w bezruchu.
 • Scenariusz C: wykrywanie sytuacji niebezpiecznych - analiza obrazu dotyczy m.in. wykrywania sytuacji napadu. Ponadto zakłada się, że sprawca zdarzenia uniemożliwia wywołanie alarmu. System zaś pozwala na rejestrowanie nietypowego zachowania, takiego jak podniesienie rąk do góry i aktywowanie cichego alarmu. Tego typu alarm może stanowić telefoniczne zgłoszenie sytuacji awaryjnej odpowiednim służbom i przesłanie obrazów z miejsca zdarzenia.
 • Scenariusz D: detekcja dymu/ognia - analiza obrazu dotyczy wykrywania obiektów o zadanej charakterystyce (określonych rozmiarach i cechach obrazowych).

 

Każdy z powyższych schematów może być dostosowywany indywidualnie do potrzeb użytkownika i miejsca działania systemu. Do parametrów pracy systemu zaliczamy:

 • wykrywanie ruchu - umożliwia włączenie alarmu w momencie wykrycia zmian w obrazie;
 • śledzenie obiektów - ma na celu podążanie za obiektem w dynamicznej sekwencji wideo, co w konsekwencji prowadzi do analizy zachowań;
 • klasyfikacja obiektów - pozwala na uzależnienie warunku uruchomienia alarmu od typu poruszającego się obiektu;
 • maskowanie obszarów - ma na celu ułatwienie i przyspieszenie zadania analizy obrazu poprzez zmniejszenie obszaru jej poddawanemu;
 • określanie rozmiarów obiektów - pozwala na zdefiniowanie wzajemnych relacji pomiędzy obiektami w danej scenie;
 • detekcja zdarzenia - ma na celu dynamiczną analizę wyglądu obiektów;
 • warunki pogodowe - stanowią niekorzystny czynnik utrudniający pracę systemu m.in. ze względu na ograniczenie widoczności czy gwałtowne zmiany oświetlenia;
 • pora pracy - wpływa na możliwości analizowania obrazu.

 

Poszczególne scenariusze opisywane są przez inny zestaw parametrów, których sposób doboru będzie miał bezpośredni wpływ na ostateczną skuteczność i czułość systemu SmartMonitor.

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083