Jak wspomniano we wprowadzeniu, projektowany system SmartMonitor będzie narzędziem inteligentnym, szeroko konfigurowalnym i wymagającym jedynie minimalnej interakcji z użytkownikiem. Cechy te wiążą się z dostarczeniem użytkownikowi wachlarza różnorodnych funkcjonalności oraz z przetwarzaniem obrazu przez wyspecjalizowane algorytmy. Przełożenie zadań analizy obrazu, wykrywania sytuacji niebezpiecznych i uruchamiania alarmu z użytkownika na oprogramowanie odróżnia tradycyjny system monitoringu od inteligentnego.

W sekcji Badania prezentowane będą wybrane rezultaty eksperymentów prowadzonych na potrzeby budowy i testowania prototypu inteligentnego systemu bezpieczeństwa SmartMonitor. Zarówno rysunki, jak i opis słowny mają na celu wyjaśnienie sposobu działania systemu i umożliwienie lepszego poznania jego zalet.

 

Tytuł projektu:

Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu - "SmartMonitor"

Nr umowy:

UDA-POIG.01.04.00-32-008/10-02

Wartość projektu:

9.996.604 zł

Udział Unii Europejskiej:

5.848.560 zł

Okres realizacji:

01.07.2011-30.04.2013

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Nowoczesne systemy monitoringu stają się coraz bardziej popularne. Głównym celem ich działania jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, a także zwiększenie bezpieczeństwa w budynkach i na monitorowanych obszarach poprzez wykrywanie sytuacji i zachowań stanowiących potencjalne zagrożenie.

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083