Tytuł projektu:

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"

Nr umowy:

POIG.01.04.00-32-244/13

Wartość projektu:

12.936.684,77 zł

Udział Unii Europejskiej:

6.528.823,81 zł

Okres realizacji:

01.06.2014-31.10.2015

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Jeszcze w chwili obecnej zarówno na świecie jak i w Europie kamery analogowe znacząco przewyższają monitoring oparty na technologii IP pod względem popytu i wielkości sprzedaży. Większość działających systemów, powstałych na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat oparta jest o urządzenia analogowe, co powoduje, że użytkownicy dokonują zakupów w tej technologii.

Do najważniejszych elementów inteligentnego monitoringu wizyjnego należą moduły odpowiedzialne za modelowanie tła, śledzenie obiektów i ich klasyfikację. Po wyznaczeniu obszarów pierwszego planu, co wyjaśniono w opisie pierwszej części badań, następuje etap śledzenia.

Dotychczas, w I i II części opisu wybranych rezultatów badań, omówiono zadania realizowane w ramach dwóch z sześciu modułów systemu SmartMonitor. Zadania te dotyczyły modelowania tła oraz śledzenia obiektów. W niniejszym artykule przedstawione zostaną metody, które mogą zostać zastosowane w ramach trzeciego modułu, czyli modułu usuwania artefaktów.

Na tradycyjny system monitoringu składa się wiele elementów. Są to zarówno składniki architektury technicznej, takie jak kamery, rejestratory wideo czy urządzenia wyświetlające obraz, jak również czynnik ludzki - najczęściej wykwalifikowany operator monitoringu, który odpowiedzialny jest za obserwowanie wielu monitorów oraz zgłaszanie sytuacji zagrożenia. W nowoczesnych i inteligentnych systemach monitoringu udział człowieka w dużej części zastępowany jest przez odpowiednie oprogramowanie. Wówczas, tak jak i człowiek pełnił różne funkcje, tak i system ma do zrealizowania określone zadania połączone w moduły.

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083